Valná hromada SVKMO 2020

Dne 25. 6. 2020 proběhla valná hromada Svazu VKMO s. r. o. za účasti všech společníků SVKMO, jednatelů SVKMO a členů DR SVKMO. Program jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz…

Read more »

Svazek odkoupil od Tylexu čistírnu odpadních vod

Důležitý krok k dalšímu rozvoji města učinili v Letovicích. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Blansko, jehož jsou Letovice členem, totiž v pátek 5. června dokončil odkup čistírny odpadních…

Read more »

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí oslavil 20. výročí

Na slavnostním setkání v aule Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně oslavil dvacáté výročí svého vzniku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. Akce, která se uskutečnila 13. září, se…

Read more »

Slavnostní vyhlášení Programu SUWAC

Dne 24. června byl na brněnské Nové radnici za přítomnosti vedení naší společnosti slavnostně vyhlášen Program SUWAC, jehož hlavním cílem je na území povodí řeky Dyje dosáhnout trvale udržitelného hospodaření…

Read more »