Valná hromada dne 7. 12. 2023

Dne 7. 12. 2023 proběhla v sídle společnosti valná hromada SVKMO. 

Programem jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. byly následující body:

  1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Schválení Strategie VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. pro období 2024 – 2028
  5. Pověření jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
  6. Schválení Strategie SVKMO pro období 2024 – 2028
  7. Schválení rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2024
  8. Volba člena dozorčí rady SVKMO za Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
  9. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena DR Svazu VKMO s.r.o.
  10. Závěr