Stavba 2A: ČOV Vladislav
Stavba 2B: Kanalizace Číměř
Stavba 2C: Kanalizace Hostákov
Stavba 2D: Kanalizace Vladislav
Stavba 4: Kanalizace Jemnice
Stavba 5A: ČOV Moravský Krumlov-Rakšická
Stavba 5B Kanalizace Moravský Krumlov

Popis projektu:

V rámci realizace dílčího projektu byla vybudována splašková kanalizace v délce 16,1 km pro městys Vladislav a obce Číměř a Hostákov, dále nová ČOV Vladislav s kapacitou 1 800 EO.

Dále byla vybudována kanalizace v délce 5,3 km a vodovod v délce 2,7 km pro město Jemnice.

Dále byla vybudována kanalizace v délce 4,3 km pro město Moravský Krumlov a intenzifikována ČOV Moravský Krumlov-Rakšická na celkovou kapacitu 610 EO.