Svaz VKMO s.r.o. byl založen v roce 1999. Jejími zakládajícími společníky se staly výhradně svazky měst a obcí. SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s., funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.  

Více informací o společnosti