Valná hromada SVKMO 16. 3. 2023

Dne 16. 3. 2023 proběhla v sídle společnosti valná hromada SVKMO. 

Programem jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. byly následující body:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
 4. Změna Stanov VAS, schválení úplného nového znění Stanov VAS v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.
 5. Odvolání členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 6. Volba členů představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 7. Odvolání členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 8. Volba členů dozorčí rady VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.
 9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
 10. Pověření Jednatelů společnosti Svaz VKMO s.r.o. k přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s
 11. Odvolání Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
 12. Volba Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
 13. Odvolání Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
 14. Volba Jednatele Svazu VKMO s.r.o.
 15. Odvolání členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
 16. Volba členů dozorčí rady Svazu VKMO s.r.o.
 17. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti Svaz VKMO s.r.o.
 18. Závěr