Stavba 12: Kanalizace Telč

Popis projektu:

V rámci realizace dílčího projektu bylo vybudováno 2,6 km kanalizace a 0,5 km vodovodu