Stavba 6: Kanalizace Nové Město na Moravě
Stavba 7A: Kanalizace Maršovice
Stavba 7B: Kanalizace Pohledec
Stavba 8: Kanalizace Nová Ves
Stavba 9A: ČOV Velké Meziříčí
Stavba 9B: Kanalizace Velké Meziříčí
Stavba 10: Kanalizace Mostiště
Stavba 11: Kanalizace Oslavice

Popis projektu:

V rámci realizace dílčího projektu byla vybudována splašková kanalizace v délce 14,6 km pro město Nové Město na Moravě (včetně místních částí Maršovice a Pohledec) a obec Nová Ves.

Dále byla vybudována kanalizace v délce 15,7 km pro město Velké Meziříčí (včetně místní části Mostiště) a obec Oslavice. Současně byla intenzifikována ČOV Velké Meziříčí na konečnou kapacitu 22 300 EO.