O společnosti

Vývoj Svazu VKMO s. r. o.
 
Svaz VKMO s.r.o. byl založen v roce 1999. Jejími zakládajícími společníky se staly výhradně svazky měst a obcí.
SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s., funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.
 
Co tomu předcházelo:
 • 21. 5. 1999 se konala ustavující valná hromada Svazu VKMO s.r.o., Svaz VKMO s.r.o. tehdy vlastnil 33,84% akcií VAS, a.s.,
 • na valné hromadě Svazu VKMO s.r.o., konané dne 12. 5. 2000 přistoupily další svazky a ke dni 31. 12. 2000 vlastnil Svaz VKMO s.r.o. již 50,31% akcií VAS, a.s.,
 • v roce 2009 se procento akcií VAS, a.s. ve vlastnictví Svazu VKMO s.r.o. zvýšilo přistoupením svazku Židlochovicko
 • v roce 2010 přistoupil svazek Bílovicko a dne 7. 10. 2010 byl základní kapitál společnosti navýšen peněžitým vkladem 120 mil. Kč. Na základě tohoto navýšení kapitálu došlo k odkupu akcií VAS, a.s. od akcionáře SUEZ ENVIRONNEMENT SAS a podíl Svazu VKMO s.r.o. se zvýšil na 84,80% akcií VAS, a.s.,
 • v roce 2012 vstoupily do Svazu VKMO s.r.o. svazky Znojmo a Okříšky (valná hromada Svazu VKMO s.r.o. ze dne 14. 6. 2012)
 • pak následoval:
  • odkup akcií od drobných akcionářů,
  • dražba nevyzvednutých akcií,
  • nucený odkup akcií,
 • dne 21. 12. 2012 byl Svaz VKMO s.r.o. zapsán v Obchodním rejstříku jako jediný akcionář VAS, a.s.
 • 23. 1. 2014 vstoupil do Svazu VKMO s. r. o. SOVVI ( Sdružení obcí,vlastníků vodohospodářské infrastruktury )
Tato změna má za následek, že se oddílný způsob provozování změnil na vlastnický, a proto probíhají legislativní změny s tím související.
Svaz VKMO s. r. o., jako jediný akcionář ovládá chod provozní společnosti VAS, a. s., má 100% zastoupení v orgánech provozní společnosti VAS a. s., to je ve 12 členné DR VAS, a. s. a v 7 členném představenstvu.
Veškerý zisk vytvořený provozováním zůstává v místě jeho vzniku a slouží ve prospěch vlastníků, to je členů Svazu VKMO s. r. o. a provozní společnosti. To je v ČR naprosto ojedinělý případ.
Mezi další výhody vlastnického modelu je potřeba uvést:
 • po ukončení platnosti stávajících provozních smluv mezi jednotlivými svazky nebude potřeba dělat koncesní řízení na provozování infrastruktury, bude použito zadávání in-haus. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání zakázek.
 • došlo ke zvýšení hodnot akcii VAS, a. s.
 • je zpracována nová strategie VAS, a. s., která bude optimalizovat vydání VAS, a. s a příjmy jednotlivých svazků, členů Svazu VKMO s.r. o.
 • byl co nejvíce sjednocen text provozních smluv a byla zesílená pozice svazků při jednáních s provozními divizemi VAS, a. s.
 • bude posílen přístup k dotacím EU s pozice jediného komunálního vlastníka VAS, a. s.
Současné složení Svazu VKMO s. r. o.:
 
Dne 29.6.2016 se konala valná hromada Svazu VKMO s.r.o., která rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Svaz VKMO s.r.o. o částku 21 569 000 Kč, které bylo realizováno v souladu s navrženým ustanovením článku VII. Společenské smlouvy, ve znění, jak bylo navrženo ke schválení této valné hromadě. Při snížení základního kapitálu bylo postupováno v souladu s ustanovením par. 233 a následně zákona o obchodních korporacích, kdy částka odpovídající snížení základního kapitálu byla celá vyplacena společníkům společnosti dle článku VII. Společenské smlouvy.

Snížení ZK o 21 569 tis. Kč a podíly na ZK společníků SVKMO
Společník SVKMO
Procento hlasů
Podíl na ZK
Snižovaný podíl
Nový podíl na ZK
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
21,22%
25 642 000 Kč
2 966 000 Kč
22 676 000 Kč
VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem v Třebíči
19,20%
27 067 000 Kč
1 067 000 Kč
26 000 000 Kč
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
18,04%
28 803 000 Kč
1 990 000 Kč
26 813 000 Kč
„ Svazek vodovodů a kanalizací‘‘ měst a obcí, se sídlem v Boskovicích
17,09%
31 833 000 Kč
2 639 000 Kč
29 194 000 Kč
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko
7,81%
5 942 000 Kč
464 000 Kč
5 478 000 Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
5,21%
6 536 000 Kč
1 010 000 Kč
5 526 000 Kč
Svaz vodovodů Bohdalov
4,36%
455 000 Kč
0 Kč
455 000 Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
4,31%
8 245 000 Kč
2 890 000 Kč
5 355 000 Kč
Vodovody a kanalizace Židlochovicko
1,89%
2 944 000 Kč
396 000 Kč
2 548 000 Kč
VODOVODY A KANALIZACE BÍLOVICKO
0,46%
28 000 Kč
0 Kč
28 000 Kč
Vodovody a kanalizace Znojemsko
0,30%
23 153 000 Kč
8 047 000 Kč
15 106 000 Kč
Zásobování vodou se sídlem v Okříškách
0,05%
1 376 000 Kč
0 Kč
1 376 000 Kč
Město Velké Opatovice
0,02%
150 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace
0,02%
50 000 Kč
0 Kč
50 000 Kč
SOSO
0,02%
50 000 Kč
0 Kč
50 000 Kč
Celkem
100%
162 274 000 Kč
21 569 000 Kč
140 705 000 Kč