Svaz VKMO s.r.o. byl založen v roce 1999 a jejími zakládajícími společníky se staly výhradně svazky měst a obcí.

Svaz VKMO s. r. o., jako jediný akcionář, ovládá chod provozní společnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.. Má 100% zastoupení v orgánech této provozní společnosti, které tvoří 12 členná DR7 členné představenstvo. Funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů. Veškerý zisk vytvořený provozováním zůstává v místě jeho vzniku a slouží ve prospěch vlastníků, tedy členů Svazu VKMO s. r. o. a  provozní společnosti. To je v České republice naprosto ojedinělý případ.

Současnost

V roce 2019 se stal Svaz VKMO s.r.o. spolu s  Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobeAsociací krajů České republiky zakladatelem spolku  SUWAC, z. s.. Tento spolek byl zapsán dne 24. 11. 2019 a program slavnostně vyhlášen 24. 6. 2019 pod patronací primátorky Statutárního města Brna, JUDr. Vaňkové a primátorky Statutárního města Jihlava, MgA. Koubové. Trvale udržitelné hospodaření s vodou v povodí řeky Dyje, v regionu s napjatou klimatologickou a hydrologickou vodní bilancí, v místě s výrazně se měnícími klimatickými podmínkami – takový je hlavní cíl programu SUWAC.

Současné složení Svazu VKMO s. r. o. :
 
 

SVAZEK

divize VAS

podíl

předseda svazku

1 Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, se sídlem Boskovice, 17. listopadu 14, PSČ 680 01, IČ 494 68 952  Boskovice 21,22% Ing. Jiří Crha
2 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Žďár nad Sázavou, Vodárenská 244/2, PSČ 591 01, IČ 433 83 513 Žďár 19,20% Ing. Radek Zlesák
3 VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem Třebíč, HorkaDomky, Kubišova 1172/11, PSČ 674 01, IČ 604 18 885 Třebíč 18,04% Ing. Pavel Janata
4 Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, se sídlem Jihlava, Žižkova 1867/93, PSČ 586 01, IČ 484 60 915 Jihlava 17,09% Mgr. Roman Fabeš
5 Vodovody a kanalizace Znojemsko, se sídlem Znojmo, Kotkova 2518/20, PSČ 669 02, IČ  456 71 745 Znojmo 7,81% Ing. Ivana Solařová
6 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, se sídlem Ivančice, Kounická č. ev. 1598/78, PSČ 664 91, IČ 494 58 892 Brno – venkov 5,21% Vít Aldorf
7 Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 661 01, IČ 494 57 004 Brno – venkov 4,36% Tomáš Kříž
8 Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, PSČ 664 51, IČ 494 58 833 Brno – venkov 4,31%  Ing. Marie Kousalová
9 Vodovody a kanalizace Židlochovicko,se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, PSČ 667 01, IČ 494 58 841 Brno – venkov 1,89% Karel Klein
10 Zásobování vodou, se sídlem Okříšky,Jihlavská 1, PSČ 675 21, IČ 485 26 061 Třebíč 0,46% Ing. Josef Kula
11 Svaz vodovodů Bohdalov, se sídlem Bohdalov 250, PSČ 592 13, IČ 488 94 401 Žďár 0,30% Ing. Arnošt Juda
12 Město Velké Opatovice, se sídlem Velké Opatovice, Zámek 14, PSČ 679 63, IČ 002 81 247 Boskovice 0,05% Ing. Kateřina Gerbrichová
13 Vodovody a kanalizace Bílovicko, se sídlem Kanice č.p. 76, PSČ 664 01, IČ 708 35 004 Brno – venkov 0,02% Ing. Vladimír Kalivoda
14 Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace, se sídlem Sloup č.p. 1, PSČ 679 13, IČ 711 60 388 Boskovice 0,02% Stanislav Šindelka
Ing. Martin Mikulášek
15 Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČ 053 15 620   0,02% Karel Kříž

Historie:

 • 21. 5. 1999 se konala ustavující valná hromada Svazu VKMO s.r.o. Svaz VKMO s.r.o. tehdy vlastnil 33,84% akcií VAS, a.s.,
 • na valné hromadě Svazu VKMO s.r.o., konané dne 12. 5. 2000 přistoupily další svazky. K 31. 12. 2000 vlastnil Svaz VKMO s.r.o. již 50,31% akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.,
 • v roce 2009 se procento akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. ve vlastnictví Svazu VKMO s.r.o. zvýšilo přistoupením svazku Židlochovicko
 • v roce 2010 přistoupil svazek Bílovicko a dne 7. 10. 2010 byl základní kapitál společnosti navýšen peněžitým vkladem 120 mil. Kč. Na základě tohoto navýšení kapitálu došlo k odkupu akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. od akcionáře SUEZ ENVIRONNEMENT SAS a podíl Svazu VKMO s.r.o. se zvýšil na 84,80% akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
 • v roce 2012 vstoupily do Svazu VKMO s.r.o. svazky Znojmo a Okříšky (valná hromada Svazu VKMO s.r.o. ze dne 14. 6. 2012)

následoval:

 • odkup akcií od drobných akcionářů
 • dražba nevyzvednutých akcií
 • nucený odkup akcií
 • 21. 12. 2012 byl Svaz VKMO s.r.o. zapsán v Obchodním rejstříku jako jediný akcionář VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
 • 23. 1. 2014 vstoupilo do Svazu VKMO s. r. o.  SOVVI (Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury)

Změna se odrazila v rozdílném způsobu provozování, a to z oddílného na vlastnický, s čímž velmi souviselo mnoho potřebných legislativních změn.
 
Mezi další výhody vlastnického modelu je potřeba uvést:

 • po ukončení platnosti stávajících provozních smluv mezi jednotlivými svazky není třeba koncesního
 • řízení na provozování infrastruktury, je používáno zadávání in-haus. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání zakázek.
 • zvýšení hodnot akcií VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
 • zpracování nové strategie VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., optimalizuje její výdaje a příjmy jednotlivých svazků, členů Svazu VKMO s. r. o.
 • sjednocení provozních smluv a zesílení pozice svazků při jednáních s provozními divizemi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
 • posílení přístupu k dotacím EU s pozice jediného komunálního vlastníka VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.