Valná hromada SVKMO 8. 12. 2022

Dne 8. 12. 2022 proběhla v sídle společnosti valná hromada SVKMO. 

Programem jednání valné hromady obchodní společnosti Svaz VKMO s. r. o. byly následující body:

  1. Zahájení VH Svazu VKMO s.r.o.
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu VH Svazu VKMO s.r.o.
  3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů
  4. Schválení odvolání prokury prokuristy SVKMO s.r.o. Ing. Josefa Guta na základě jeho odstoupení z funkce, schválení udělení prokury panu Ing. Lubomíru Glocovi
  5. Schválení návrhu rozpočtu Svazu VKMO s.r.o. na rok 2023
  6. Závěr