Svazek odkoupil od Tylexu čistírnu odpadních vod

Důležitý krok k dalšímu rozvoji města učinili v Letovicích. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Blansko, jehož jsou Letovice členem, totiž v pátek 5. června dokončil odkup čistírny odpadních vod společnosti Tylex. Ukončila se tak mnohaletá jednání a navíc se nyní dají vytvořit podmínky pro další výrazný růst města v lokalitě Komenského.

Cena obchodu se vyšplhala na 17,5 milionu korun, z nichž úvodní poplatek Svazku je ve výši 8,5 milionu korun. Na zbylé částce se bude podílet také město Letovice, v rámci svého podílu na ziskovosti Svazku. „Díky tomuto kroku se budou všechny odpadní vody upravovat na čistírně v majetku Svazku. VAS Boskovice nebude muset nadále platit Tylexu, ale naopak. To se projeví na ekonomice,“ uvedl tajemník Svazku Petr Tioka s tím, že nyní je v plánu přestavět čistírnu na přečerpávající stanici. „Provozovat ve městě dvě čistírny by ekonomické nebylo. Zároveň chystáme intenzifikaci městské čistírny, která se musí rekonstruovat jak z pohledu kapacity, tak technologie. Do konce roku bychom chtěli mít hotové územní řízení, a pokud půjde vše podle plánu, mohla by intenzifikace proběhnout za tři nebo čtyři roky. Do té doby budou v provozu obě čistírny,“ přiblížil tajemník.

Čistírnu tak již převzala do užívání VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. „Pro nás se v prvním řadě jedná o další objekt, který musíme provozovat. Ať nyní jako čistírnu, tak později, jako přečerpávající stanici. Přesto jsme tento obchod podporovali a byli tahounem snahy dovést jej do konce. Pro Svazek to ročně přinese úsporu milionů korun,“ přiblížil ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice Petr Fiala.

O odkoupení čistírny v Tylexu usilovalo město Letovice již mnoho let. Význam nabýval také s plánovanou stavbou dalších rodinných i bytových domů v lokalitě Komenského, se kterou souvisí nutnost modernizovat současnou soustavu, včetně čistírny. „Díky výstavbě na ulici Komenského by došlo k navýšení odpadních i balastních vod a to vše by se na čistírně v Tylexu promítlo. Kapacita by byla nedostatečná a musela by nastat její intenzifikace,“ prozradil starosta města Petr Novotný, který si pochvaluje spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací. „Je to výhodné pro nás i pro Svazek. Myslím, že všechny strany vyšly z této dohody jako vítězové. VAS Boskovice dokázala vše připravit ve velmi krátkém čase. Speciálně se patří poděkovat panu řediteli Tylexu Josefu Novákovi, který se zachoval věcně a dodržel vše, co slíbil,“ poděkoval starosta.

Ještě před pár lety přitom neměl Tylex o prodej čistírny zájem. Průlom přišel až po příchodu současného ředitele. „Společnost Tylex je součástí města Letovice a tohle je krok, jakým můžeme městu do budoucnu pomoci s dalším rozvojem, který je potřebný. Proto jsme obchod nechtěli odmítnout, ale naopak jsme se snažili být nápomocni. Bylo to logické řešení,“ prozradil ředitel Novák. Dohoda se tak nakonec uskutečnila ve velmi krátkém čase. „To, co se diskutovalo deset let, se nám nakonec podařilo dotáhnout za rok,“ dodal.

K důležitému obchodu výrazně pomohla také skutečnost, že jsou Letovice členem Svazku vodovodů a kanalizací. Tedy vlastně jedním z jeho vlastníků. I proto mohl Svazek uskutečnit finanční investici. „Sami bychom si jen těžko mohli v tuto chvíli dovolit okamžitě zaplatit milionové částky. Svazek nám byl velmi nápomocen a opravdu věřím, že je to výborný krok pro všechny strany. Vždyť podobné obchody zase tak často k vidění nejsou,“ věří starosta Petr Novotný. Jeho slova potvrdil i ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Boskovice Petr Fiala. „Dohodou Tylexu, Města Letovice, Svazku a VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., tak vygradovalo mnohaleté úsilí. Tímto krokem začne proces, kdy se ČOV Tylex přemění na kanalizační čerpací stanici a odstraní se tak určitá nelogičnost v čištění odpadních vod v Letovicích, spočívající ve dvou čistírnách v jednom městě. Trend je přesně opačný, kdy se více obcí spojuje a odpadní vody z nich se čistí na jedné společné ČOV a podstatně se tak eliminují náklady, které jsou ve spojení s čištěním odpadních vod nemalé. Zásadní zásluha na tomto významném počinu náleží panu řediteli Tylexu, veliký podíl na vyřešení tohoto problému má samozřejmě pan starosta a vedení Svazku. Velké pochopení pro tuto celkem hodně odbornou problematiku prokázali zastupitelé Letovic a jim patří poděkování určitě také. Za naši společnost mohu říct, že VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zpracovala desítky ekonomických variant a analýz a jsme rádi, že se nám podařilo vytvořit model, který je akceptovatelný pro všechny strany. Jedná se o velmi významnou událost pro rozvoj a zejména efektivitu vodohospodářské infrastruktury ve městě Letovice a tím samozřejmě i Svazku VaK Blansko“ vyslovil na závěr poděkování všem zúčastněným ředitel boskovické divize Fiala.