Svazek odkoupil od Tylexu čistírnu odpadních vod

Důležitý krok k dalšímu rozvoji města učinili v Letovicích. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Blansko, jehož jsou Letovice členem, totiž v pátek 5. června dokončil odkup čistírny odpadních…

Read more »