Vývoj Svazu VKMO s. r. o.

Svaz VKMO s.r.o. byl založen v roce 1999. Jejími zakládajícími společníky se staly výhradně svazky měst a obcí.

SVKMO je od 21. 12. 2012 jediným akcionářem společnosti VAS, a.s., funkci akcionáře vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů.

Co tomu předcházelo:

 • 21. 5. 1999 se konala ustavující valná hromada Svazu VKMO s.r.o., Svaz VKMO s.r.o. tehdy vlastnil 33,84% akcií VAS, a.s.,
 • na valné hromadě Svazu VKMO s.r.o., konané dne 12. 5. 2000 přistoupily další svazky a ke dni 31. 12. 2000 vlastnil Svaz VKMO s.r.o. již 50,31% akcií VAS, a.s.,
 • v roce 2009 se procento akcií VAS, a.s. ve vlastnictví Svazu VKMO s.r.o. zvýšilo přistoupením svazku Židlochovicko
 • v roce 2010 přistoupil svazek Bílovicko a dne 7. 10. 2010 byl základní kapitál společnosti navýšen peněžitým vkladem 120 mil. Kč. Na základě tohoto navýšení kapitálu došlo k odkupu akcií VAS, a.s. od akcionáře SUEZ ENVIRONNEMENT SAS a podíl Svazu VKMO s.r.o. se zvýšil na 84,80% akcií VAS, a.s.,
 • v roce 2012 vstoupily do Svazu VKMO s.r.o. svazky Znojmo a Okříšky (valná hromada Svazu VKMO s.r.o. ze dne 14. 6. 2012)
 • pak následoval:
  • odkup akcií od drobných akcionářů,
  • dražba nevyzvednutých akcií,
  • nucený odkup akcií,
 • dne 21. 12. 2012 byl Svaz VKMO s.r.o. zapsán v Obchodním rejstříku jako jediný akcionář VAS, a.s.
 • 23. 1. 2014 vstoupil do Svazu VKMO s. r. o. SOVVI ( Sdružení obcí,vlastníků vodohospodářské infrastruktury )

Tato změna má za následek, že se oddílný způsob provozování změnil na vlastnický, a proto probíhají legislativní změny s tím související.

Svaz VKMO s. r. o., jako jediný akcionář ovládá chod provozní společnosti VAS, a. s., má 100% zastoupení v orgánech provozní společnosti VAS a. s., to je ve 12 členné DR VAS, a. s. a v 7 členném představenstvu. 
Veškerý zisk vytvořený provozováním zůstává v místě jeho vzniku a slouží ve prospěch vlastníků, to je členů Svazu VKMO s. r. o. a provozní společnosti. To je v ČR naprosto ojedinělý případ.

Mezi další výhody vlastnického modelu je potřeba uvést:

 • po ukončení platnosti stávajících provozních smluv mezi jednotlivými svazky nebude potřeba dělat koncesní řízení na provozování infrastruktury, bude použito zadávání in-haus. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání zakázek.
 • došlo ke zvýšení hodnot akcii VAS, a. s.
 • je zpracována nová strategie VAS, a. s., která bude optimalizovat vydání VAS, a. s a příjmy jednotlivých svazků, členů Svazu VKMO s.r. o.
 • byl co nejvíce sjednocen text provozních smluv a byla zesílená pozice svazků při jednáních s provozními divizemi VAS, a. s.
 • bude posílen přístup k dotacím EU s pozice jediného komunálního vlastníka VAS, a. s.

Současné složení Svazu VKMO s. r. o. je následující:

    Majetek Procento hlasů
1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí ( Boskovice) 65 424 000 Kč 21,22%
2. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 59 204 000 Kč 19,20%
3. VODOVODY A KANALIZACE (Třebíč) 55 638 000 Kč 18,04%
4. Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO 52 705 000 Kč 17,09%
5. VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO 24 091 000 Kč 7,81%
6. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 16 072 000 Kč 5,21%
7. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 13 430 000 Kč 4,36%
8. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 13 325 000 Kč 4,31%
9. Vodovody a kanalizace Židlochovicko 5 813 000 Kč 1,89%
10. Zásobování vodou (Okříšky) 1 432 000 Kč 0,46%
11. Svazek vodovodů Bohdalov 933 000 Kč 0,30%
12. Město Velké Opatovice 150 000 Kč 0,05%
13. Vodovody a kanalizace Bílovicko 57 000 Kč 0,02%
14. Svazek obcí Sloup, Šošůvka-ČOV a kanalizace 50 000 Kč 0,02%
15. Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské Infrastruktury 50 000 Kč 0,02%
  Součet 308 374 000 Kč 100%

Dne 29.5.2014 se konala valná hromada Svazu VKMO s.r.o., která rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Svaz VKMO s.r.o. o částku 73 053 000 Kč, které bylo realizováno v souladu s navrženým ustanovením článku VII. Společenské smlouvy, ve znění, jak bylo navrženo ke schválení této valné hromadě. Při snížení základního kapitálu bylo postupováno v souladu s ustanovením par. 233 a následně zákona o obchodních kooperacích, kdy částka odpovídající snížení základního kapitálu byla celá vyplacena společníkům společnosti dle článku VII. Společenské smlouvy.

Snížení ZK o 73 053 tis. Kč a podíly na ZK společníků SVKMO

Společník SVKMO Podíl na ZK Snižovaný podíl Nový podíl na ZK
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 52 705 000 Kč 13 531 000 Kč 39 174 000 Kč
VODOVODY A KANALIZACE, se sídlem v Třebíči 55 638 000 Kč 14 286 000 Kč 41 352 000 Kč
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 59 204 000 Kč 15 201 000 Kč 44 003 000 Kč
„ Svazek vodovodů a kanalizací‘‘ měst a obcí, se sídlem v Boskovicích 65 424 000 Kč 16 796 000 Kč 48 628 000 Kč
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko 13 325 000 Kč 3 692 000 Kč 9 633 000 Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 13 430 000 Kč 3 447 000 Kč 9 983 000 Kč
Svaz vodovodů Bohdalov 933 000 Kč 239 000 Kč 694 000 Kč
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 16 072 000 Kč 3 914 000 Kč 12 158 000 Kč
Vodovody a kanalizace Židlochovicko 5 813 000 Kč 1 435 000 Kč 4 378 000 Kč
VODOVODY A KANALIZACE BÍLOVICKO 57 000 Kč 15 000 Kč 42 000 Kč
Vodovody a kanalizace Znojemsko 24 091 000 Kč 469 000 Kč 23 622 000 Kč
Zásobování vodou se sídlem v Okříškách 1 432 000 Kč 28 000 Kč 1 404 000 Kč
Město Velké Opatovice 150 000 Kč 0 Kč 150 000 Kč
Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace 50 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč
SOVVI 50 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč
Celkem 308 374 000 Kč 73 053 000 Kč 235 321 000 Kč