Dílčí projekt B – region Blanensko

Stavba 1A: ČOV Hrádkov
Stavba 1B: Kanalizace Hrádkov
Stavba 1C: Kanalizace Vratíkov
Stavba 1D: Kanalizace Benešov
Stavba 1E: Kanalizace Okrouhlá
Stavba 1F: Kanalizace Valchov
Stavba 1G: Kanalizace Velenov
Stavba 1H: Společná část kanalizace pro Hrádkov a Vratíkov
Stavba 1I: Společná část kanalizace pro Benešov, Okrouhlou, Valchov a Velenov

Popis projektu:

V rámci realizace dílčího projektu bylo vybudováno 16,2 km kanalizace a provedena kompletní rekonstrukce stávající ČOV Boskovice-Hrádkov s kapacitou 2 600 EO.

ČOV Hrádkov - původní stav ČOV Hrádkov - nový stav ČOV Hrádkov - původní stav
ČOV Hrádkov - nový stav