SOVVI podstoupilo svůj obchodní podíl ve VAS a.s. SOSO, z.s.

15.10.2016

SOVVI podstoupilo svůj obchodní podíl ve VAS a.s. SOSO, z.s.

Dne 15.9.2016 se konala valná hromada jediného akcionáře VAS společnosti Svaz VKMO s.r.o.

Jedním z bodů jednání byl převod obchodního podílu SOVVI v této společnosti na Spolek obcí a svazků obcí, z.s..

Tento krok byl dlouhodobě plánovaný a měl dva důvody. V říjnu začal platit nový Zákon o zadávání veřejných zakázek, který nově upravuje podmínky pro in–house zadávání.  Protože SOVVI předpokládá členství i jiných než veřejných zadavatelů, převedlo SOVVI podíl v SVKMO s.r.o. na výhradně komunální subjekt. Druhým důvodem je snaha o určitou nezávislost a nepropojenost s provozní společností. SOVVI profiluje jako odborné sdružení, které hájí zájmy měst a obcí jako vlastníků vodohospodářské infrastruktury a provozních společností v komunálním vlastnictví v legislativním procesu.

Více o činnosti SOVVI na www.sovvi.cz.